Lintjesregen

 

Ter gelegenheid van Zijn verjaardag heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd een tweetal EJO collega’s een onderscheiding toe te kennen:
 
Mevrouw Cécile Franssen, Lid in de orde van Oranje-Nassau,
 
en
 
De heer Piet Henrard, Ridder in de orde van Oranje-Nassau.
 
Ondergetekende heeft namens ons allen de beide laureaten gefeliciteerd.
 
Ik wens u allen nog een mooiere Koningsdag toe.
 
Rolf de Boer
Voorzitter EJO